- Oprávnění TIČR k montážím, opravám a k revizím elektrických zařízení
- Certifikát SCC Petro
- Oprávnění
§Certifikát SCC Petro  (v příloze)
§Oprávnění Obvodního báňského úřadu k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních E1  C6, C8 (v příloze)
§Functional Safety Certifikát (v příloze)
We Repair And Make New
DOKUMENTACE A PLÁNOVÁNÍ

Zavedené systémy

Závazné normy budou Subdodavateli předány po uzavření smluvního vztahu.
Označení směrnic Název směrnice
CB001 Bezpečnost práce
CB002 Poskytování osobních ochranných pra-covních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
CB003 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci
CB004 Poskytování první pomoci – traumatologický plán
CB005 Poskytování zdravotní péče
CB007 Šetření a hlášení pracovních úrazů,mimořádných událostí a skoronehod
CB015 Práce ve výšce
CB016 Základní předpis pro organizaci zabezpečení požární ochrany
CP005 Montážní postupy zařízení
CZ001 Odpady
CZ003 Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
EPA01 Přerušování silových kabelů
EPA09 Manipulace se silovými pojistkami
EPA13 Práce na montážních lávkách jeřábů
EPA24 Odpojování, připojování a měření motorů a kabelů vn
EPB04 Technické podmínky provozních zkoušek elektrického zařízení
EPB06 Prohlídky, měření a zkoušky elektrických zařízení
EPB07 Vystavování příkazu „B“
EPB08 Činnost vedoucího práce
EPB09 Prozatímní elektrická zařízení
EPB13 Práce pod napětím
IP003 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
Sídlo společnosti
Spojte se s námi
3t8bw6z
+420 474 721 601
+420 474 721 602
Info@inelsev.cz
Rychlý zásah
Přechodová skříň
Rozvaděč VN
Rozvaděč VN
Pole s FM a tlumivkami
E-tablo, dohledové pracoviště elektro
Pracoviště projektanta
Zadní strana původního velínového panelu
Skříně ochran
Rozvaděč VN
Rozvodna VVN
All rights reserved. © Copyright by INELSEV