Oprávnění Obvodního báňského úřadu k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních E1 – C6, C8
Oprávnění Obvodního báňského úřadu k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních E1 - C6, C8