Oprávnění TIČR k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení
Oprávnění TIČR k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení