• Home
  • Dotazník "Hledám zaměstnání"

Dotazník "Hledám práci"

Souhlasím, aby společnost INELSEV Group a.s., se sídlem Husitská 1716, 434 01 Most, (dále jen společnost), zpracovávala moje osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů. Celá informace o zpracování osobních údajů je volně dostupná na webu společnosti.
ANO, souhlasím.
(je možné přiložit sobory do velikosti 2MB s příponou pdf; jpg; png)
Click for new image
Vaše rozhodnutí je krokem k trvalému a jistému zaměstnání v zavedené společnosti s dlouhou a pevnou tradicí, přinášející svým zaměstnancům řadu výhod.
All rights reserved. © Copyright by INELSEV